Home ~ Insecten ~ Gallen

Gewone lensgalwesp (Neuroterus quercusbaccarum)

foto's, Gewone lensgalwesp (Neuroterus quercusbaccarum), lensgal, gal
foto's, Gewone lensgalwesp (Neuroterus quercusbaccarum), besgal, gal
2 november 2015
Zwanenwater
Noord-Holland
14 mei 2017
Zwanenwater
Noord-Holland