Home ~ Bomen en Struiken

Duinroos (Rosa pimpinellifolia syn. Rosa spinosissima)

 duinroos (rosa pimpinellifolia syn. rosa spinosissima), duinroosje, duinroosjes
 duinroos (rosa pimpinellifolia syn. rosa spinosissima), duinroosje
 duinroos (rosa pimpinellifolia syn. rosa spinosissima), duinroosje
28 april 2007
Zwanenwater
5 mei 2007
Zwanenwater
5 mei 2007
Zwanenwater
 duinroos (rosa pimpinellifolia syn. rosa spinosissima), duinroosje
 duinroos (rosa pimpinellifolia syn. rosa spinosissima), duinroosje
 duinroos (rosa pimpinellifolia syn. rosa spinosissima), duinroosje
12 mei 2007
Zwanenwater
12 mei 2007
Zwanenwater
23 augustus 2008
Zwanenwater
 duinroos (rosa pimpinellifolia syn. rosa spinosissima), duinroosje
 duinroos (rosa pimpinellifolia syn. rosa spinosissima), duinroosje
foto's, Duinroos (Rosa pimpinellifolia syn. rosa spinosissima), duinroosje
16 juni 2009
Zwanenwater
8 juni 2010
Zwanenwater
8 juni 2010
Zwanenwater
foto's, Duinroos (Rosa pimpinellifolia syn. rosa spinosissima), duinroosje
foto's, Duinroos (Rosa pimpinellifolia syn. rosa spinosissima), duinroosje
foto's, Duinroos (Rosa pimpinellifolia syn. rosa spinosissima), duinroosje
5 juli 2011
Zwanenwater
5 juli 2011
Zwanenwater
25 juni 2015
Zwanenwater
foto's, Duinroos (Rosa pimpinellifolia syn. rosa spinosissima), duinroosje
30 juni 2015
Zwanenwater